Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Marketing Festival s.r.o.
podmínky užití eshopu
merch.marketingfestival.cz

Vítá Vás Marketing Festival s.r.o., IČ 01646486, se sídlem Renneská třída 393/12, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 78922 (dále jen „Prodávající“). Tato adresa slouží zároveň jako kontaktní adresa pro veškerou korespondenci, případné uplatnění práv z vad zboží apod. Ke komunikaci používejte prosím primárně kontaktní email info@marketingfestival.cz, popř. telefon.

Těmito obchodními podmínkami se řídí uzavírání obchodů na eshopu merch.marketingfestival.cz, což vy jako uživatelé (dále jen „Kupující“) akceptujete během procesu nákupu. Bez souhlasu s těmito podmínkami nelze proces nákupu dokončit, a ze strany Prodávajícího kupní smlouva nebude uzavřena. Naše stránka používá za účelem zvýšení uživatelského komfortu (a taky třeba pro nás za účelem analýzy návštěvnosti webů apod.) soubory cookies. Využíváním naší stránky nám dáváte najevo, že s tím souhlasíte. Více o cookies semůžete dozvědět například zde.

 

  1. Proces nakupování

Objednávka

 1. Zájemce o koupi některého z prezentovaných produktů pomocí intuitivního rozhraní našeho eshopu nejdříve „nakliká“ zboží, které hodlá zakoupit, a až bude s výběrem hotov, „překlikne“ na záložku „košík“. Zde opět intuitivním způsobem potvrdí seznam zboží, které hodlá zakoupit, vyplní údaje, které budou požadovány (jméno a příjmení, popř. firmu, adresu bydliště či sídla, emailovou adresu a telefonní číslo, popř. další obvyklé relevantní údaje) a potvrdí, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Po vyplnění objednávky zašleme zájemci celkem dva emaily: první se odesílá automaticky a potvrzujeme jím, že k nám objednávka dorazila. Druhým Vám potvrdíme, že akceptujeme uzavření kupní smlouvy (to už automaticky nejde, protože musíme nejdřív ověřit, že ještě objednané zboží opravdu máme, a že třeba není poškozené). Ano, teprve až obdržíte druhý mail, vzniká mezi námi kupní smlouva; do té doby nejsme povinni Vám zboží dodat, a pokud jste třeba už objednané zboží zaplatili kartou, peníze Vám z účtu nestrhneme (budou jen chvíli blokované, jak je běžné u každé platby kartou).

Platba, dodání a ceny

 1. Jak nám za zboží zaplatíte, si můžete vybrat. Můžete zaplatit on-line kartou, nechat si poslat zboží na dobírku, zaplatit nám bankovním převodem nebo se pro zboží stavit a zaplatit nám v hotovosti. Zboží každopádně odesíláme až poté, co dostaneme informaci o blokování částky při platbě kartou nebo po připsání kupní ceny na náš účet v případě platby převodem.
 2. Zboží si můžete nechat poslat poštou nebo PPLkem, případně se pro ně stavit osobně u nás na Renneské; pro tento případ si ale prosím domluvte mailem den a hodinu, kdy si přijdete – nebýváme v kanceláři pořád.
 3. Pokud si přijdete osobně, nebudeme po vás samozřejmě chtít za vyzvednutí žádné peníze. V případě zaslání zboží poštou nebo PPLkem ale něco účtovat musíme. Zvlášť proto, že celý výtěžek z prodeje chceme věnovat na dobročinné účely. Za balíček zaslaný bez dobírky poštou Vám připočteme k ceně 60 Kč. Pokud zvolíte dobírku, bude to přes Českou poštu 110 Kč
 4. Ke zboží vám současně s jeho odesláním (nebo po zaplacení dobírky) pošleme na email fakturu – daňový doklad odpovídající příslušným daňovým předpisům.

To je, co se týče praktických věcí, vše. Následuje pasáž o záručních podmínkách a různá poučení, která vyžadují právní předpisy:

  1. Práva z vadného plnění a reklamační podmínky, zákonná poučení a jiné právnické bullshity, bez kterých by to nešlo

Práva z vadného plnění a reklamační podmínky

 1. Pokud se na zboží vyskytnou vady během 24 měsíců následujících po jeho dodání, vzniká vám právo zboží reklamovat a práva z vadného plnění tak, jak jsou uvedena v občanském zákoníku, konkrétně v § 2099 a násl. a § 2165 a násl. To uděláte tak, že nám napíšete mail na info@marketingfestival.cz a v něm popíšete vady, popř. zašlete fotku, pokud jde o viditelnou vadu, a napíšete, jak byste si představovali, že reklamaci vyřídíme – máte právo v závislosti na povaze vady buď na bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny, dodání jiného bezvadného kusu nebo, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, tak i právo od kupní smlouvy odstoupit. Zboží nám taky můžete rovnou zaslat na naši adresu – v takovém případě k němu přiložte kopii dokladu o koupi a průvodní dopis – kdo jste, kdy jste zboží koupili, jaké má podle vás vady, jaký způsob řešení reklamace jste zvolili, a číslo účtu, kam máme případně poslat peníze. Preferujeme ale mailovou komunikaci – někdy je totiž zasílání zboží zbytečné a reklamaci umíme vyřídit i bez něj (bude to pro obě strany pohodlnější a rychlejší).

Poučení pro spotřebitele

 1. Spotřebitelem je každý kupující – fyzická osoba, který zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku (což je náš případ) bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne doručení zboží spotřebiteli a je určena k tomu, abyste si zboží prohlédli a vyzkoušeli tak, jak byste to mohli udělat, kdybyste je šli vybrat do obchodu. Pokud jste spotřebitel, toto právo využijete nejlépe tak, že koupené zboží (to nesmí jevit známky opotřebení) odnesete/pošlete zpátky k nám, spolu s kopií faktury a průvodním dopisem (jeho vzor je na konci podmínek). My vám pak do 14 dnů vrátíme zpět peníze.
 3. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nám nepodaří urovnat vlastními silami, můžete se, pokud jste spotřebitel, obrátit kromě soudu také na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, kontaktní e-mail adr@coi.cz), která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Tím že zaškrtnete během objednávky souhlas s těmito podmínkami, nám dovolujete, abychom všechny Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při procesu objednávky, použili pouze k takovému účelu, jakým je řádné splnění našich povinností vůči Vám a které vyplývají z uzavřené kupní smlouvy (tj. odeslat Vám zboží a kontaktovat Vás v případě nějakých nejasností či problémů). Tyto údaje můžeme předat i našim subdodavatelům nebo obchodním partnerům, ale jen proto, aby se k Vám zboží dostalo (přepravci) nebo aby mohla být zaplacena kupní cena (platební brána).
 2. Také nám dovolujete, abychom Vám zasílali tzv. obchodní sdělení (můžete zejména čekat newsletter ohledně konference Marketing Festival, a to určitě chcete, že? ☺). Pokud ale newslettery (a jiná obchodní sdělení) nechcete dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit. Kde? Jo, to jsme Vám zatím neřekli. Uděláte to v nastavení uživatelského účtu – dočtete se o něm hned v další části podmínek, jakmile se prokoušeme dalšími poučeními stran ochrany osobních údajů.
 3. Údaje o Vás budeme střežit a nikomu dalšímu je nezpřístupníme, to je naší povinností. Abyste si mohli zkontrolovat, jestli tuto povinnost plníme, můžete se nás kdykoliv zeptat, jaká data o Vás uchováváme, můžete nám dát pokyn, abychom je změnili nebo zlikvidovali, nebo požádali o vysvětlení nějaké nejasnosti. Tady jste pánem jen Vy. Stačí nám napsat na kontaktní email. Pokud byste pojali podezření, že s Vašimi údaji nakládáme neoprávněně, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů např. na www.uoou.cz, kde najdete také spoustu dalších informací o tom, co si můžeme a nemůžeme dovolit, a co všechno s tím můžete dělat Vy. 
 4. Pokud Vám to nevadí a po provedení objednávky svůj souhlas neodvoláte, což kdykoliv můžete zasláním e-mailu nebo telefonicky, budeme je uchovávat po dobu 10 let od provedení objednávky nebo od posledního přihlášení do uživatelského účtu.

Uživatelský účet

 1. Jak už jsme naznačili, současně s nákupem Vám zřídíme i uživatelský účet do našeho eshopu. Dělají to tak všude, takže víte, že to není nic hrozného, a je to vlastně i docela užitečné – uvidíte v něm, co jste si kdy objednali, v jaké fázi se nachází zpracování Vaší objednávky, můžete změnit fakturační či dodací údaje a třeba se i odhlásit z odběru newsletterů.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud jsme něco do podmínek nenapsali, řídí se to českými právními předpisy. To se týká také případných zahraničních zákazníků – kupní smlouva se totiž vždy řídí českým právem a soudy příslušné k řešení případných sporů jsou soudy České republiky.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
 3. Pokud budeme chtít, můžeme jednostranně tyto obchodní podmínky změnit. Většinou tak budeme činit v případě, kdy se nám změní zákony, a budeme Vás muset o něčem poučit, nebo pokud třeba změníme možnosti, jak Vám můžeme zboží doručit. Anebo pokud zjistíme, že jsme na něco důležitého zapomněli. Taková změna je ale vůči Vám účinná jen pokud byste si objednali další zboží. Pro již proběhlé nákupy platí ty podmínky, které jste si mohli přečíst v době nákupu.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. 12. 2016 a pokusíme se je vyvěsit na web s předstihem. Jelikož jde o první verzi podmínek, žádné jiné podmínky se nenahrazují. V budoucnu zde vždycky uvedeme, které předchozí podmínky se ruší.